1
2
3
4
5
6
7
8

Oświata

 

Na terenie gminy Sterdyń działają:

  1. Zespół Szkół w Sterdyni, ul. Wojska Polskiego, tel. (025) 787 00 23
   w skład którego wchodzą:
   http://gimnazjum-sterdyn.info/
   - Gimnazjum
   - Szkoła Podstawowa
   - Gminne Przedszkole
  2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łazowie, tel. (025) 787 01 93:
   - Szkoła Podstawowa
   - Gminne Przedszkole
   http://splazow.webpark.pl


- 32.jpg

Zespół Szkół w Sterdyni

Zespół Szkół w Sterdyni jest obecnie największą placówką oświatową w naszej gminie. Został powołany uchwałą Rady Gminy z dnia 17 czerwca 2002 roku.

Zespół Szkół tworzą Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Gminne Przedszkole. Dyrektorem Zespołu Szkół jest mgr Grażyna Helena Binduła. Funkcję wicedyrektora pełni mgr Iwona Ferenc.

Uczy się w nim 178 gimnazjalistów i 245 uczniów szkoły podstawowej.
Zespół Szkół mieści się w budynku wybudowanym jeszcze przed II wojną światową z inicjatywy byłego wójta Sterdyni - Franciszka Miszczuka. Dzięki zaangażowaniu dyrekcji szkoły, nauczycieli, władz samorządowych oraz rodziców, gmach szkolny jest systematycznie unowocześniany. Obecnie uczniowie i nauczyciele korzystają z dwóch nowoczesnych sal komputerowych, sprzętu audiowizualnego, nowoczesnych pracowni przedmiotowych, dobrze zaopatrzonej biblioteki, boisk do różnorodnych zajęć wychowania fizycznego, hali sportowej. Wszystkie pomieszczenia szkolne urządzone są wygodnie, estetycznie i nowocześnie.

W Zespole Szkół w Sterdyni pracuje wysoko wykwalifikowana kadra, której ambitne dążenie do podnoszenia kwalifikacji i efektów pracy przejawia się w codziennym zaangażowaniu w pracę z dziećmi i młodzieżą, w uczestniczeniu w różnych formach doskonalenia oraz w zdobywaniu kolejnych stopni awansu zawodowego. Spośród 35 nauczycieli 28 posiada wykształcenie wyższe magisterskie, 4 - licencjackie.

W celu rozwijania indywidualnych uzdolnień uczniów oraz zapewnienia im racjonalnego wykorzystania czasu wolnego, nauczyciele i wychowawcy prowadzą bezpłatnie przedmiotowe koła zainteresowań, zespoły taneczne, teatrzyk dziecięcy, zajęcia sportowe.
Efektem tej pracy jest udział młodzieży w imprezach szkolnych i środowiskowych, uczestnictwo w różnorodnych konkursach oraz zawodach sportowych, uwieńczonych nagrodami, medalami i pucharami. Uczniowie uczą się także różnych form aktywności w organizacjach uczniowskich, takich jak: Samorząd Uczniowski, ZHP, LOP, Koło PCK

Sterdyński Zespół Szkół efektywnie przygotowuje młodzież do funkcjonowania w nowoczesnej rzeczywistości, jest dobrą wizytówką naszej gminy.

Gminne Przedszkole w Sterdyni mieści się w Zespole Szkół.
Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, zgrupowane w trzech oddziałach. Aktualnie uczęszcza do przedszkola 65 dzieci.
Posiadamy bardzo dobrą bazę materialną, bogato wyposażone sale dydaktyczne oraz plac zabaw.
W placówce zatrudnionych jest 8 osób, w tym 4 nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami pedagogicznymi.
W ramach zajęć dodatkowych prowadzone są grupy: taneczna, wokalna, teatralna i komputerowa.
Aktywnie uczestniczymy w różnych imprezach środowiskowych organizowanych na terenie gminy.

Gminne Przedszkole w Sterdyni, ul.Wojska Polskiego 17, tel. (0-25) 7870029

Przedszkole tworzy warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka oraz zapewnia bezpieczeństwo i opiekę, wychowanie i edukację na wysokim poziomie.

GŁÓWNE STANDARDY PRZEDSZKOLA

 • zapewnienie każdemu dziecku bezpieczeństwa i opieki oraz higienicznych warunków pobytu,
 • ujednolicenie oddziaływań wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych domu i przedszkola, systematyczna wymiana informacji,
 • realizowanie jasno określonego i akceptowanego przez rodziców systemu wychowawczego zgodnego z Konwencją Praw Dziecka,
 • włączanie rodziców w życie przedszkola,
 • stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka,
 • realizowanie zadań Podstawy Programowej oraz Programu Wychowanego Przedszkolnego Henryki Czerniawskiej,
 • stawianie dzieciom zadań adekwatnych do ich możliwości rozwojowych
 • dostosowanie godzin przedszkola do potrzeb rodziców.
INTERmedi@
Urząd Gminy Sterdyń,
Tadeusza Kościuszki 6, 08-320 Sterdyń, pow. sokołowski, woj. mazowieckie
tel.: 25 787 00 04, fax: 25 787 00 04, email: ug_sterdyn@pro.onet.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x