1
2
3
4
5
6
7
8

Gospodarka odpadami

 

S E G R E G U J E M Y   O D P A D Y !!!

 

 Segregacji podlegają następujące frakcje odpadów komunalnych:

 •  papier i opakowania wielomaterialowe,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • metal,

 należy je segregować  w następujący sposób:

    - papier i opakowania wielomateriałowe –pojemniki koloru niebieskiego lub worki z napisem  papier

wrzucamy:

 • gazety, książki, katalogi, zeszyty;
 • papierowe torby i worki;
 • papier szkolny, biurowy;
 • kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania.

 nie wrzucamy:

 • kalki technicznej, tapet;
 • zabrudzonego tłustego, lakierowanego lub foliowanego   papieru  (np. opakowań po maśle, jajach a także folderów reklamowych)
 • pieluch jednorazowych, podpasek i innych artykułów higienicznych;

   - tworzywa sztuczne (plastik ) – pojemnik koloru  żółtego  lub worki z napisem   tworzywa  sztuczne

wrzucamy  (czyste):

 • puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET),
 • puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości,
 • plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach);
 • plastikowe zakrętki;
 • folia i torebki z tworzyw sztucznych.

nie wrzucamy:

 • tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego,mokrych folii;
 • opakowań i butelek po olejach technicznych i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach;
 • sprzętu AGD;
 • artykułów wykonanych z połączeń tworzyw sztucznych z innymi materiałami;

     - szkło - pojemniki koloru zielonego lub worki z napisem szkło  

  wrzucamy (czyste) :

 • butelki i słoiki szklane po napojach i żywności;
 • butelki po napojach alkoholowych;
 • szklane opakowania po kosmetykach.

 nie wrzucamy:

 • ceramiki ( porcelanany,naczyń typu arco,talerzy,doniczek);
 • luster;
 • szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości;
 • szkła budowlanego (szyb okiennych,szkła zbrojonego);
 • szyb samochodowych;
 • sprzętu AGD
 • żarówek i lamp

- metal – worki z napisem  drobny metal

 wrzucamy:

 • puszki po napojach, konserwach;
 • drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. zabawki,   narzędzia)

nie wrzucamy:

 • puszek po farbach, baterii, 
 • opakowań po aerozolach, lekach,
 • opakowań  po środkach chwasto czy owadobójczych,
 • sprzętu AGD, 

 


 Sterdyń, dnia 1 grudnia 2014 r.  

                                                                                                                                                                                 O G Ł O S Z E N I E

   Zgodnie z art.3 ust.2 pkt 9 lit.e  ustawy z dnia 13 września 2013 r. o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach (Dz.U.z 2012 r. poz.391 z późn.zm.) informuję, że zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych prowadzi:

1. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”w Sterdyni:

  Adresy punktów zbierania:

–         ul.T.Kościuszki 2,08-320 Sterdyń, sklep A.G.D.,

–         ul.Szeroka 1, 08-320 Sterdyń, Sklep z art. do produkcji rolnej.

2.  STAUBACH  Sp. z o.o. ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa.

3. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

    Olszew, Gmina Ceranów,  działka o  nr ew. 191/2 przy drodze wojewódzkiej na odcinku

    Ceranów - Kosów Lacki.

                                                                                                  Wójt  Gminy

                                                                                             /-/ Grażyna Sikorska


Informacja

    Uprzejmie przypominam mieszkańcom gminy, którzy zadeklarowali segregację odpadów  o prowadzeniu prawidłowej segregacji, zgodnej z zasadami przyjętymi przez Radę Gminy Sterdyń.

    W przypadku nie prowadzenia  prawidłowej segregacji oraz na podstawie informacji uzyskanej z firmy odbierającej odpady -  Decyzją Wójta Gminy Sterdyń zostanie zmieniona wysokość opłaty za odpady

                                                                                                                                   Wójt  Gminy

                                                                                                                           /-/  Grażyna Sikorska


Sterdyń, dnia 1 grudnia 2014 r.

 O G Ł O S Z E N I E

       Zgodnie z art.3 ust.2 pkt 9 lit.c  ustawy z dnia 13 września 2013 r. o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach (Dz.U.z 2013 r. poz.1399 z późn.zm.) informuję, że

 za  2014 r.  został osiągnięty  przez gminę  oraz podmioty  odbierające  odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:

 -  poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów

    komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych  i szkła  w wysokości: 22,6%,

 -  poziom ograniczenia  masy  odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

    kierowanych do składowania w wysokości: 20,4 %.

                                                                                                  Wójt  Gminy 

                                                                                            /-/ Grażyna Sikorska

 


  Sterdyń, dnia 1 grudnia 2014 r.

 O G Ł O S Z E N I E

   Zgodnie z art.3 ust.2 pkt 9 lit.a  ustawy z dnia 13 września 2013 r. o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach (Dz.U.z 2013 r. poz.1399 z późn.zm.) informuję, że od dnia

1 lipca 2014 r. odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sterdyń zajmuje się:

    STAUBACH  Sp. z o.o. ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa

                                                                                                  Wójt  Gminy

                                                                                          /-/  Grażyna Sikorska


 

Sterdyń, dnia 1 grudnia 2014 r.

   O G Ł O S Z E N I E

   Zgodnie z art.3 ust.2 pkt 9 lit.a  ustawy z dnia 13 września 2013 r. o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach (Dz.U.z 2013 r. poz.1399 z późn.zm.) informuję, że od dnia

1 lipca 2014 r. odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (podmiotów gospodarczych)  z terenu Gminy Sterdyń zajmują się:

  1.       MPK Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce, 07-401 Ostrołęka  ul. Kołobrzeska

             tel. kontaktowy  607 698 335

  2.      Zakład Usług Komunalnych  „JAWA” Iwona  Wojtczuk,  08-330 Kosów Lacki

           ul. Wolności  51.

           tel.  kontaktowy 600 827 124

                                                                                                  Wójt  Gminy

                                                                                          /-/  Grażyna Sikorska


 Sterdyń, dnia 1 grudnia 2014 r.

                                                                               O G Ł O S Z E N I E          

Zgodnie z art.3 ust.2 pkt 9 d  ustawy z dnia 13 września 2013 r. o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach (Dz.U.z 2013 r. poz.1399 z późn.zm.) informuję, że Punkt  Selektywnego Zbierania Odpadów prowadzony jest przez Zakład Usług Komunalnych „JAWA” Iwona  Wojtczuk z siedzibą, 08-330 Kosów Lacki ul.Wolności 51 tel. 600 827 124.

Adres punktu:  Olszew, Gmina Ceranów  na działce o  nr ew. 191/2 usytuowanej  przy drodze wojewódzkiej   na odcinku Ceranów – Kosów Lacki.

  Czynny: poniedziałek – piątek                  od godz.   9,00 do godz. 13,00
              w każdą drugą sobotę miesiąca  od godz. 10,00 do godz. 12,00

                                                                                                    Wójt  Gminy

                                                                                             /-/  Grażyna Sikorska


 

Sterdyń, dnia 1 grudzień  2015 r.

   O G Ł O S Z E N I E

   Zgodnie z art.3 ust.2 pkt 9 lit.b  ustawy z dnia 13 września 2013 r. o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach (Dz.U.z 2013 r. poz.1399 z późn.zm.) informuję, że
Zmieszane Odpady Komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania są zagospodarowywane przez podmioty odbierające odpady  z terenu gminy Sterdyń  w:

 • Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych  w Woli Suchożebrskiej,  gm. Suchożebry, pow. siedlecki
 • Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – MPK Sp. z o.o. Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 5, 07- 401 Ostrołęka.

                                                                                                Wójt  Gminy

                                                                                          /-/ Grażyna  Sikorska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOK INTERmedi@
Urząd Gminy Sterdyń,
Tadeusza Kościuszki 6, 08-320 Sterdyń, pow. sokołowski, woj. mazowieckie
tel.: 25 787 00 04, fax: 25 787 00 04, email: ug_sterdyn@pro.onet.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x