1
2
3
4
5
6
7
8

Ogólne informacje

 

Ochotnicza Straż Pożarna została założona 13 października 1916 r. przez hr. Franciszka Krasińskiego. Od chwili założenia straż weszła w skład Związku Floriańskiego, a od września 1921 r. - Głównego Związku Straży Pożarnych.

Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków. Podstawowym celem jest prowadzenie działalności zmierzającej do zapobiegania pożarom oraz brania czynnego udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów oraz innych klęsk i zdarzeń. Strażacy, poza zapewnieniem bezpieczeństwa pożarowego, wykonują różne prace na rzecz społeczeństwa, poprzez swój udział w różnych organizacjach społecznych i samorządowych, co jest przez mieszkańców zauważane i cenione. Biorą czynny udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych, zawodach, uroczystościach państwowych, kościelnych oraz wielu innych.

Na terenie gminy Sterdyń działa 11 jednostek OSP, w tym 9 jednostek typu "S" i 2 typu "M", z których dwie są włączone do KSRG. Wszystkie wchodzą w skład Związku OSP RP. Ochotnicza Straż Pożarna liczy obecnie 304 członków czynnych, 25 wspierających oraz 42 honorowych. Posiada również 2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze: dziewcząt i chłopców oraz żeńską Drużynę Pożarniczą żeńską. Straże w gminie Sterdyń dysponują 12 samochodami pożarniczymi.

Prezesem Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych jest Czesław Marian Zalewski - Wójt Gminy Sterdyń, zaś Komendantem Gminnym OSP jest Andrzej Pogorzelski - Przewodniczący Rady Gminy.

Przy OSP w Sterdyni działa Dęta Orkiestra Strażacka założona w 1923 roku, kiedy to Zarząd zamówił pierwsze instrumenty muzyczne. Praktycznie do 1925 r. orkiestra została całkowicie wyposażona w sprzęt muzyczny. Obecnie liczy 25 członków, jej kapelmistrzem jest Jan Łukiańczuk. Orkiestra swoją obecnością uświetnia większość imprez oraz uroczystości w gminie i poza gminą.

Z upływem czasu, coraz więcej działo się w straży i dzieje się nadal. Przybywa sprzętu, w miarę możliwości remontowane są remizy i świetlice szczególnie w ostatnich 6-ciu latach.

W 2004 roku utworzono Gminne Centrum Reagowania przy OSP Mursy Stare. Całkowity koszt tego zadania wyniósł - 25 000 zł, z czego koszty gminy to - 12 500 zł. Zakupiono 5 zestawów komputerowych i agregat prądotwórczy.

Na podstawie umowy użyczenia zestawy te przekazano: dla Urzędu Gminy - stanowisko ds. wojskowych i obrony cywilnej - 2 szt., dla Posterunku Policji - 1 szt., Gminnego Centrum Informacji - 1 szt. Jeden pozotał w jednostce OSP Mursy Stare.

W ostatnich latach zakupiono dla jednostki OSP w Sterdyni samochód pożarniczy - STAR 14.225. Przedsięwzięcie to jest finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Większość zakupów sprzętu i wyposażenia były współfinansowane w co najmniej 50% ze środków WFOŚiGW.

- straze01.jpg - straze03.jpg
- straze02.jpg - straze04.jpg
INTERmedi@
Urząd Gminy Sterdyń,
Tadeusza Kościuszki 6, 08-320 Sterdyń, pow. sokołowski, woj. mazowieckie
tel.: 25 787 00 04, fax: 25 787 00 04, email: ug_sterdyn@pro.onet.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x