1
2
3
4
5
6
7
8

Aktualności

 
2016-12-07

Terminy posiedzeń komisji

Terminy posiedzeń komisji

Na podstawie art. 11b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2016 r. poz.446 ze zm.) podaję się do publicznej wiadomości terminy posiedzeń stałych Komisji Rady Gminy Sterdyń:

1. Komisja Socjalno - Oświatowa

14 grudnia 2016 r. godz. 9.00 (w siedzibie Urzędu Gminy Sterdyń)

2. Komisja Rewizyjna

14 grudnia 2016 r. godz. 9.00 (w siedzibie Urzędu Gminy Sterdyń)

3. Komisja Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

14 grudnia 2016 r. godz. 9.00 (w siedzibie Urzędu Gminy Sterdyń)

4. Komisja Ekonomiczno - Gospodarcza

14 grudnia 2016 r. godz. 9.00 (w siedzibie Urzędu Gminy Sterdyń)

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Uchwalenie porządku posiedzenia
  2. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sterdyń na lata 2017-2030.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  uchwalenia uchwały budżetowej gminy Sterdyń na rok 2017.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sterdyń na rok 2017.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Sterdyń na rok 2017.
  7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sterdyń na rok 2017”.
  8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sterdyń na rok 2017”.
  9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w części dotyczącej 2 szt. lip drobnolistnych stanowiących pomniki przyrody.
  10. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

 
Urząd Gminy Sterdyń,
Tadeusza Kościuszki 6, 08-320 Sterdyń, pow. sokołowski, woj. mazowieckie
tel.: 25 787 00 04, fax: 25 787 00 04, email: ug_sterdyn@pro.onet.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x