1
2
3
4
5
6
7
8

Aktualności

 
2017-03-20

Terminy posiedzeń komisji

Terminy posiedzeń komisji

Na podstawie art. 11b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                            ( Dz. U. z 2016 r. poz.446 ze zm.) podaję się do publicznej wiadomości terminy posiedzeń stałych Komisji Rady Gminy Sterdyń:

1. Komisja Socjalno - Oświatowa

24 marca 2017 r. godz. 9.00 (w siedzibie Urzędu Gminy Sterdyń)

2. Komisja Rewizyjna

24 marca 2017 r. godz. 9.00 (w siedzibie Urzędu Gminy Sterdyń)

3. Komisja Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

24 marca 2017 r. godz. 9.00 (w siedzibie Urzędu Gminy Sterdyń)

4. Komisja Ekonomiczno - Gospodarcza

24 marca 2017 r. godz. 9.00 (w siedzibie Urzędu Gminy Sterdyń)

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Uchwalenie porządku posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia                       z opłat, jak również trybu ich pobierania.
  3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w roku 2016.
  4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Sterdyń z organizacjami pozarządowymi.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe, na okres od dnia                    1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.  
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sterdyń w 2017 roku.
  7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sterdyń na lata 2017-2030.
  8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na rok 2017.
  9. Sprawy różne i wolne wnioski.
  10. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.

 

 

 
Urząd Gminy Sterdyń,
Tadeusza Kościuszki 6, 08-320 Sterdyń, pow. sokołowski, woj. mazowieckie
tel.: 25 787 00 04, fax: 25 787 00 04, email: ug_sterdyn@pro.onet.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x