1
2
3
4
5
6
7
8

Aktualności

 
2017-05-25

Terminy posiedzeń komisji

Terminy posiedzeń komisji

Na podstawie art. 11b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) podaję się do publicznej wiadomości terminy posiedzeń stałych Komisji Rady Gminy Sterdyń:

1. Komisja Socjalno - Oświatowa

    1 czerwca 2017 r. godz. 9.00 (w siedzibie Urzędu Gminy Sterdyń)

2. Komisja Rewizyjna

    1 czerwca 2017 r. godz. 9.00 (w siedzibie Urzędu Gminy Sterdyń)

3. Komisja Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

    1 czerwca 2017 r. godz. 9.00 (w siedzibie Urzędu Gminy Sterdyń)

4. Komisja Ekonomiczno - Gospodarcza

    1 czerwca 2017 r. godz. 9.00 (w siedzibie Urzędu Gminy Sterdyń)

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Uchwalenie porządku posiedzenia
  2. Zaopiniowanie sprawozdań:

           a)   z wykonania budżetu gminy za rok 2016,

            b)   finansowych Gminy Sterdyń za rok 2016;

           c)   sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za rok 2016;

           d)  informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sterdyń;

         - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Sterdyń sprawozdaniu z wykonania
           budżetu gminy za 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;
        - dyskusja.

       3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sterdyń wraz ze 
           sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016.
       4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sterdyń za rok 2016

         a)    zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sterdyń za rok 2016;

        b)   zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie   
               absolutorium Wójtowi Gminy Sterdyń za rok 2016;

             - dyskusja.

       5. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016.

       6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sterdyni.

       7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

       8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania
           przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Sterdyń

       9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

      10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2030.

      11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na rok 2017.

      12. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.

       13. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

 

 
Urząd Gminy Sterdyń,
Tadeusza Kościuszki 6, 08-320 Sterdyń, pow. sokołowski, woj. mazowieckie
tel.: 25 787 00 04, fax: 25 787 00 04, email: ug_sterdyn@pro.onet.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x