1
2
3
4
5
6
7
8

Aktualności

 
2017-06-08

XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Sterdyń

Sterdyń, dnia 12 czerwca 2017 r.

PRZEWODNICZĄCY                                                                                                                      

    RADY GMINY

       STERDYŃ

                       

Uprzejmie informuję, że w dniu 19 czerwca 2017 r. ( poniedziałek ) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sterdyń odbędzie się XXVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Sterdyń. Rozpoczęcie obrad – godz. 9.00

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie i sprawdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i działalności Wójta Gminy za okres między sesjami Rady Gminy.
  4. Interpelacje i wnioski radnych.
  5. Zapytania mieszkańców.
  6. Przyjęcie sprawozdań:

a)       z wykonania budżetu gminy za rok 2016;

b)       finansowych Gminy Sterdyń za rok 2016;

c)       sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za rok 2016;

d)      informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sterdyń;

- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Sterdyń sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;

- dyskusja.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sterdyń wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sterdyń za rok 2016

a)    zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sterdyń za rok 2016;

b)   zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sterdyń za rok 2016;

     - dyskusja.

9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sterdyń na rok 2017”.

10.Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Sterdyni.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego  i leśnego.

13. Podjęcieuchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Sterdyń.

14. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Sterdyń.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

16. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sterdyń na lata 2017-2030.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na rok 2017

19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania mieszkańców.

20. Przyjęcie protokołu Nr XXV/17 Sesji Rady Gminy Sterdyń odbytej w dniu 30 marca 2017 r.

21. Zamknięcie sesji. 

 

                                                                                                                           PRZEWODNICZĄCY

                                                                                                                          RADY GMINY

 

                                                                                                           /-/ KAZIMIERZ PAWLUCZAK

 

 
Urząd Gminy Sterdyń,
Tadeusza Kościuszki 6, 08-320 Sterdyń, pow. sokołowski, woj. mazowieckie
tel.: 25 787 00 04, fax: 25 787 00 04, email: ug_sterdyn@pro.onet.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x